TERAPIE COMMUNION

Communion je jak celostním terapeutickým konceptem, tak nástrojem osobního rozvoje.

Tato spirituálně-celostní metoda je přizpůsobená běžným klientům a moderní době. Umožňuje otevření prostorů pro spuštění samoozdravných procesů. Terapie Communion ve smyslu vědomého společenství všech částí naší celé bytosti (duše, tělo, srdce, mysl…atd.) umožňuje uzdravení těch nejhlubších zátěží bez nutnosti rozebírání jejich příčiny a souvislostí.

Šíře záběru a účinnost jejího působení v přítomném okamžiku je fenomenální!

Otvírá nejen prostor svobody a zdraví, ale především umožňuje přístup k vlastnímu vědomí a darům každého člověka. Uvědoměním si různých úrovní naší existence umožňuje Communion  s lehkostí nalézat cestu i tam kde se to zdá nemožné.

Communion pro vybrané závažnější případy uzdravování využívá systém consilií. Týmy terapeutů jsou sestavovány pro každé léčebné sezení individuálně – v současné době tyto týmy byly přínosem bezpočtu klientů.

Průvodcem a učitelem této úžasné metody je Jana Pura Richterová.

Po návratu do Čech se každodenně věnuje nejen pomoci potřebným, ale i vedením consilií Communion a především výuce a terapii dětí se speciálními potřebami.

Dalším posláním Jany Pura Richterové je šíření Communion nejen v České republice.

JAK ŽIJETE DNES?

 • Nemůžete najít v životě radost a klid?
 • Nechává Vás vaše mysl na pokoji?
 • Jak zpracováváte své vnitřní napětí?
 • Jak se vyrovnáváte s negativními emocemi?
 • Necítíte se pořád dobře a v různých oblastech těla vás neustále něco bolí?
 • Z pohledu medicíny vám nic nechybí, ale vy přesto nadále trpíte!

Náš život je odrazem naší mysli a duše. Záleží jen na nás, jakou cestu si zvolíme!

JAKÝM ZPŮSOBEM SE SPUSTÍ UZDRAVOVACÍ PROCES?

 • Nejprve si klient musí vybrat a zvolit daný prostor, poté může se spustit samoozdravný proces.
 • Samoozdravný proces spustím částmi své bytosti (tělem, duší, myslí, srdcem, vnitřními dimenzemi) tady a teď v přítomném okamžiku a zároveň působením těchto energií dojde k samoozdravnému procesu.
 • Při spuštění samouzdravujícího procesu se může stát v některých případech, že v prvních okamžicích po terapii Communion může dojít ke zhoršení stavu, ale má to své důvody.
 • Dochází k velkým očistným vnitřním procesům a nastartování samouzdravování vědomou přítomností a dochází ke změně stavu klienta.
 • Každá terapie je posuzována individuálně na základě závažnosti zdravotního nebo osobního problému a je navrhnuto konkrétní řešení klientovi.

ÚČINKY TERAPIE COMMUNION:

 • Řešení zdravotních problémů
 • Zpracování témat na různých úrovních, které nemůžete jinak vyřešit.  
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni.  
 • Znovu nalezení svobody, vnitřního klidu a spokojenosti.
 • Zlepšení vztahů v rodině, v zaměstnání i v životě.
 • Celková tělesná úleva.


Rádi budeme průvodci Vašeho sebeuzdravení.