Navýšení vědomí si sebe a svých vlastních schopnosti umožnit proudění samoozdravných procesů přítomného okamžiku.

Během tohoto setkání se propojíme se svým vědomím a vědomou pozorností ke svému tělu. Otevřeme prostor sebeuzdravení. Naučíme se pohybovat v časové ose a uvědomíme si rozdíl mezi pobytem v přítomnosti, v minulosti a v budoucnosti.

Naučíme se pracovat s celou strukturou své bytosti a otevřeme možnosti pro práci s vnitřními dimezemi. Jednoduchými nástroji se naučíme pracovat s ozdravnými procesy pro své vlastní tělo a duši a pro těla a duše dalších lidí. Budeme se učit pracovat v místě i čase a budeme se učit pracovat na dálku.