Uvědomění si kým nebo čím ve skutečnosti jsem a uvědomování si přítomného okamžiku v tom čím jsem, je nezbytným základem pro otevření samoozdravných procesů těla i duše. V tomto setkání vás čeká:

  • Uvědomíme si přítomnost a velikost našeho těla a začneme rozlišovat jednotlivé části naší bytosti
  • Oslovíme komunikační kanály s vlastním tělem i těly bytostí kolem nás
  • Naučíme se odkládat vše co není součástí nás a našeho těla
  • Podíváme na způsoby jak rozlišovat co je a není pravda a to nejen pro nás a naše tělo
  • Odložením toho co nejsme, začneme věnovat pozornost tomu co ve skutečnosti jsme
  • Podíváme se na jednotlivé části naší existence (tělo, duše, vtělení, multidimezionální vědomí)
  • Na setkání se naučíme používat jednoduché nástroje a využívat praktická cvičení pro každodenní život – pro lehkost bytí v tom kým nebo čím ve skutečnosti jsme