Základní elementy učení:

  • Kým nebo čím ve skutečnosti jsem – uvědomění si kým nebo čím ve skutečnosti jsem a uvědomování si přítomného okamžiku v tom čím jsem – je nezbytným základem pro otevření samoozdravných procesů těla i duše. V tomto setkání vás čeká uvědomění si sebe a ukotvení v přítomném okamžiku, budeme se věnovat nejen teorii, ale získáme i praktická cvičení pro každodenní práci s tělem, vědomím a duší
  • Sebeuzdravování – (Communion) – během tohoto setkání se budeme věnovat navýšením vědomí si sebe a svých vlastních schopností, umožnění proudění samoozdravných procesů přítomného okamžiku. Hlavním směřováním tohoto setkání je otevření samoozdravného prostoru, uzdravování ve společenství se sebou, svým tělem, všemi a vším celé naší existence
  • Vnitřní dimenze naší bytosti – vnitřní žena, muž a dítě – na setkání projdeme každou z jmenovaných energií, jejich roli v našem každodenním jednání i vztahy mezi nimi. Nastolíme harmonické vnitřní společenství vnitřní ženy, muže a dítěte a spustíme permanentní Communion pro samoozdravný proces celé naší bytosti
  • Můj dar – co je ta unikátní esence mé bytosti kterou nemá nikdo jiný? V tomto setkání se podíváme na naši schopnost vnímat a přijímat nejen dary těla a duše. Otevřeme tak další prostor pro objevení a přijetí radosti ze života a vnitřního naplnění
  • Vnitřní dimenze naší bytosti – duše, tělo a srdce – během tohoto setkání se naučíme vnímat a rozlišovat části své bytosti a spočívat svou přítomností a pozorností tam, kde je třeba – prohloubíme své uvědomění si těla a duše a jejich vztahu

Pro absolventy:

Otevřená setkání: