Během tohoto setkání se naučíme vnímat a rozlišovat části své bytosti a spočívat svou přítomností a pozorností tam, kde je třeba.

Vnitřní dimenze II. – posuneme se na téma těla a duše. Prohloubíme užší komunikaci s naší duší a uvědomíme si její důležitost pro naši každodenní práci. Vědomě vstoupíme do prostoru naší duše a projdeme očistnými procesy, které nám otevřou cestu k prožití jednoty a možnost čerpání moudrosti, která je součástí našeho vyššího vědomí .