• setkání pro absolventy, lektory a terapeuty
  • pochopení pilířů Matrixu
  • praktická aplikace v souvislosti s vnitřními dimenzemi
  • nácvik pro terapeutickou praxi