Vnitřní dimenze naší bytosti – budeme se věnovat vnitřní ženě, vnitřnímu muži a vnitřnímu dítěti.

Na setkání projdeme každou z jmenovaných energií, jejich roli v našem každodenním jednání i vztahy mezi nimi. Nastolíme harmonické vnitřní společenství vnitřní ženy, muže a dítěte a spustíme permanentní Communion pro samoozdravný proces celé naší bytosti.

Behěm práce ve skupině si prohloubíme naše vnímání zákonitostí fungování vztahů především v závislosti na nastavení muže a nastavení ženy. Naučíme se rozlišovat jak se projevuje spočinutí ve vnitřní ženě a vnitřním muži a jak na nás působí ostatní.