Setkání všech, kteří mají chuť objevovat co to znamená BÝT a dovolit ostatním a byli . Setkání těch, kteří to tak mají …:-)