Setkání v kterém odložíme VŠE co není pravda a získáme tak možnosti svobody a laskavosti pro vytvoření zcela nové reality.

Bližší prací s vnitřním dítětem, srdcem a vyšším vědomím se podíváme co je všechno možné pro nás i pro naše vtělení. Dovolíme si pustit vše co není skutečnost a naučíme se přijímat celou pravdu vědomě a s laskavostí.

Odložíme strach, lítost, stud, smutek i lži, které předkládáme sami sobě místo pravdy. Nabídne se nám prostor nechat odejít vše, co stojí mezi námi a tím kým ve skutečnosti jsme.

Při každém našem setkání se nám otvírají další a další možnosti. Učíme se naslouchat svému tělu i duši a být přítomen v ten moment kdy je čas.